Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola > Informace pro rodiče

Informace pro rodiče


Co dítě potřebuje v MŠ:

  • převlečení na zahradu
  • oblečení do třídy (tepláčky, tričko)
  • náhradní spodní prádlo i převlečení
  • bačkůrky (pantofle zakázány z bezpečnostních důvodů)
  • spící děti pyžamko

Prosíme, aby všechny děti měly všechny své věci řádně označené nebo podepsané!

Provozní doba

Provoz MŠ:
6:00 – 15:30 hod - celodenní provoz:

  • Příchody dětí: 6:00 – 8:00 h
  • Odchody dětí po obědě: 11:45 h – 12:30 h
  • Odpolední odchody: 14:30 h – 15:30 h

Povinné předškolní vzdělávání probíhá od 8.00 - 12.00 hodin

Individuální příchody a odchody dětí je třeba předem domluvit s třídními učitelkami.

Organizace ve školním roce 2023/2024

  • I. třída –  mladší děti    - Bc. Pavlína Zapletalová, Bc. Tereza Šobrová
  • II. třída –   předškoláci - Zdeňka Zapletalová

Vyzvedávání neodhlášeného oběda 1. den nemoci: 12.30 hod - zazvonit na jídelnu

Omluvy dětí - osobně nebo telefonicky: 778 009 200

Vyzvedávání dětí:

Učitelka MŠ odpovídá za dítě od chvíle, kdy jej od rodičů fyzicky převezme, do okamžiku, kdy jim dítě zase fyzicky předá.

Z Vyhlášky MŠMT a Občanského zákoníku vyplývá, že rodiče mají právo pověřit vyzvednutím dítěte z MŠ i jinou osobu. Tuto skutečnost pak písemně oznámí mateřské škole (viz. tiskopis „Zmocnění“) a paní učitelky předají dítě pověřené osobě na základě předložení občanského průkazu.

Podle Občanského zákoníku nemusí být pověřená osoba zletilá, požaduje se jen, aby byla ke svému úkonu přiměřeně způsobilá. Předpokládá se, že rodiče sami mají na bezpečnosti dítěte zájem a nepověří touto povinností osobu, která není schopna zajistit nezbytnou péči. Při rozhodování rodičů zmocnění staršího sourozence je třeba zvážit nejen jeho věk, ale i morální, intelektové a další povahové vlastnosti či vzdálenost od MŠ k bydlišti aj.

Při zmocnění nezletilých osob zvažujte svou etickou i právní odpovědnost za své rozhodnutí.

Zmocnění k vyzvedavaní dítěte z MŠ.pdf

Desatero_pro_rodiče_předškoláků.pdf