Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Rada školy

Rada školy

Základní informace

Školská rada umožňuje zákonným zástupcům žáků, pedagogickým pracovníkům a zástupcům obce podílet se na správě školy. Předmětem činnosti školské rady je mimo jiné vyjadřovat se k návrhům vzdělávacích programů, schvalovat výroční zprávu o činnosti školy, schvalovat školní řád, schvalovat pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, podílet se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, navrhovat opatření ke zlepšení hospodaření, podávat podněty řediteli, zřizovateli a orgánům státní správy.

Členové školské rady od února 2023

 • Zástupce školy - Bc. Pavlína Zapletalová
 • Zástupce rodičů - Mgr. Pavla Dostálová
 • Zástupce obce - Mgr. Michal Kubálek

Funkční období členů školské rady je tři roky.

Program jednání 2023

 • proběhly volby zástupců do školské rady
 • seznámení s výsledky voleb (jako zástupce školy byla zvolena Bc. Pavlína Zapletalová, zástupce rodičů Mgr. Pavla Dostálová a zástupce obce Mgr. Michal Kubálek)
 • seznámení se stanovami
 • volba předsedy školské rady - byl zvolen Mgr. Michal Kubálek
 • plánované akce
 • seznámení s výroční zprávou o činnosti školy 2022/2023
 • seznámení s dodatkem ŠVP v ZŠ
 • seznámení s plánem práce na šk. rok 2023/2024
 • seznámení s personální změnou v ZŠ a MŠ
 • seznámení s rozdělením tříd na šk. rok 2023/2024
 • seznámení s organizací školního roku
 • plánované akce
 • vyhodnocení akce 110 let ZŠ Hvozd

Program jednání 2022

 • seznámení s realizací projektů Šablony III
 • plánované akce
 • seznámení s výroční zpávou školy
 • seznámení s úpravou ŠVP ZŠ
 • seznámení s plánem práce
 • seznámení s personálními změnami v ZŠ i MŠ
 • seznámení s organizací školního roku
 • plánované opravy

Program jednání 2021

 • seznámení s personálními změnami v ZŠ i MŠ
 • seznámení s projektem ŠABLONY HVOZD III
 • seznámení s dodatkem k ŠVP ZŠ i MŠ
 • seznámení s výroční zprávou školy
 • zhodnocení akce strašidelný mlýn
 • plánované akce 

Program jednání 2020

 • proběhly volby zástupců do školské rady (složení členů školské rady zůstalo bez změn)
 • seznámení s výsledky voleb
 • seznámení se stanovami
 • volba předsedy školské rady / byl zvolen Mgr. Michal Kubálek
 • plánované akce

Program jednání 2019

 • seznámení s personálními změnami v MŠ
 • seznámení s připravovanými akcemi ZŠ a MŠ

Program jednání 2018

 • vyhodnocení akcí ZŠ a MŠ
 • seznámení s organizačními změnami v MŠ
 • seznámení s projektem Šablony Hvozd II

Program jednání 2016

 • schválení výroční zprávy školy
 • schválení aktualizace školního řádu
 • seznámení s personální změnou MŠ

Program jednání 2015

 • schválení výroční zprávy školy
 • schválení aktualizace školního řádu ZŠ a MŠ
 • schválení aktualizace ŠVP MŠ

Program jednání 2014

 • schválení výroční zprávy školy
 • schválení aktualizace ŠVP MŠ a školní družiny
 • schválení směrnic
 • zateplení a fasáda školy
 • projednání školního a dětského maškarního plesu

Program jednání 2013

 • Plánování a uskutečnění akce 100 let školy.
 • Strašidelný mlýn 2013.
 • Doplnění rámcového vzdělávacího programu v MŠ a ZŠ Hvozd.
 • Schválení výroční zprávy školy.

Program jednání 2012

 • Projednání a schválení nového školního řádu.
 • Seznámení s pravidly pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků.
 • Seznámení s úpravou RVP.
 • Projednání provozních řádů venkovních hracích ploch.
 • Projednání provozního řádu MŠ a ZŠ Hvozd.
 • Chystané akce(Strašidelný mlýn, Vánoční besídka).

Program jednání 2011

 • Programem jednání byly připravované akce školy, a to dětský den a pobyt žáků naší školy v Chorvatsku.
 • Dále byla schválena Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011.